A intervenit o problemă.

Opțiune executare

Conținutul

opțiune executare

Florin I. Mangu a publicat în Revista Pandectele Române nr. Creditorul poate astfel cere executarea silită a obligației, fie în natură, fie prin echivalent, poate alege, în cazul obligației contractuale, rezoluțiunea sau rezilierea contractului sau orice alt mijloc prevăzut de lege.

opțiune executare

Legiuitorul adaugă că dreptul la daune-interese se menține în oricare dintre aceste cazuri. Pentru a putea invoca un astfel de remediu, este necesară îndeplinirea a patru condiții cumulative: debitorul să nu fi executat obligația; neexecutarea obligației să fi fost nejustificată; neexecutarea obligației să nu fi fost cauzată de propria acțiune sau omisiune a opțiune executare debitorul se află în întârziere, fie de opțiune executare, fie a fost pus în întârziere de către creditor.

Apple Footer

Adițional, legiuitorul prevede pentru creditor și alte posibilități, precum cea reglementată de art. Ținând cont de exigența reglementării în Codul civil, este posibilă identificarea unei ierarhii la nivelul procedeelor aflate la îndemâna creditorului unei obligații neexecutate.

opțiune executare

Astfel, pe primul loc se află posibilitatea acordării unui termen suplimentar de executare, care ar putea duce la realizarea tardivă a intereselor ambelor părți din contract, executarea obligației de către debitor ducând la paralizarea unei eventuale acțiuni în reziliere sau rezoluțiune. Următoarea în ierarhie se găsește executarea silită în natură, având un rezultat similar, al satisfacerii interesului contractual.

Comentarii 0 dreptul de opţiune cu privire la alegerea procedurii de executare silită mobiliară, în materia garanţiilor reale mobiliare, art.

Pe a treia poziție se află executarea silită prin echivalent, adică procedeul daunelor-interese, care duce la echilibrarea situației patrimoniale, însă nu mai are aceleași efecte în planul intereselor contractuale. Pe locul patru identificăm reducerea prestațiilor ale cărei efecte respectă principiul proporționalității și asigură derularea contractului, în temeiul forței obligatorii. A cincea opțiune este invocarea excepției de neexecutare care, deși menține contractul, nu reprezintă o certitudine a realizării interesului contractual al creditorului obligației neexecutate.

Pe ultimul loc se situează rezoluțiunea sau rezilierea, art. Aceste două remedii produc cele mai puternice efecte față de contract, în cazul rezoluțiunii acesta considerându-se că nu a existat niciodată, conform art.

opțiune executare

În ceea ce privește tipurile rezoluțiunii, coroborând art. Aceste criterii de clasificare sunt valabile și pentru reziliere.

opțiune executare

Astfel, autorul ne arată că acest drept de opțiune al reclamații despre forex integral este un veritabil drept potestativ, putând fi exercitat în limitele instituite de legiuitor și cu obligația respectării coerenței interne a contractului.