2. Ce reprezintă fiecare tip? Ce finanțează fiecare fond?

Oportunități de finanțare a afacerilor în lituania. Întrebări și Răspunsuri despre Fonduri Europene

Deloitte are o experiență vastă în ceea ce privește fondurile UE, participând la programarea, gestionarea, controlarea și evaluarea Fondurilor Structurale, alături de Comisia Europeană și de Autoritățile de Management din diferite state membre precum și de beneficiarii finali.

Oportunități de finanțare din cadrul UCIP-IFAD

Echipa Deloitte este gata să vă ajute să analizați oportunități, să creați proiecte și să puneți la punct strategii de control și management care să vă dezvolte și să vă protejeze afacerea, făcând posibile creșterea și dezvoltarea economică a României pe regiuni și în ansamblu.

Finanțările nerambursabile UE sunt create pentru a vă ajuta să vă dezvoltați afacerile, punându-vă la dispoziție împrumuturi nerambursabile pentru construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție și servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente, sisteme IT, utilaje, mașini, noi tehnologii, pentru îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic, pentru dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, introducerea oportunități de finanțare a afacerilor în lituania surse alternative de energie, organizarea de cursuri de specializare pentru angajați etc.

oportunități de finanțare a afacerilor în lituania câștigurile pe internet fără contribuții

În perioada -România beneficiază de aproximativ 22,4 miliarde euro din Fondurile Structurale și de Coeziune, precum și de alte 8 miliarde euro pentru programe de agricultură, dezvoltare rurală şi piscicultură.

Fondurile oportunități de finanțare a afacerilor în lituania pot fi folosite pentru: Investiţii în cercetare şi dezvoltare — pentru a dezvolta legături între întreprinderi, centrele de cercetare și învățământul superior, pentru a sprijini achiziţionarea de echipamente de cercetare pentru compania dumneavoastră sau pentru a acoperi cheltuielile cu personalul implicat în cercetare, în principal către domenii precum: bio-economie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, energie, mediu și schimbări climatice, eco-tehnologii și materiale avansate.

Finanțări Alternative - Fonduri Europene & Ajutoare de Stat

Stimularea angajatorilor — pentru acoperirea cheltuielilor de formare a personalului, costul instructorilor şi al consilierilor profesioniști de resurse umane, elaborarea cursurilor de formare a angajaţilor dumneavoastră sau pentru a crea locuri acasă muncă pordenone adunarea muncă pentru tineri, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii.

Îmbunătăţirea infrastructurii IT — pentru a co-finanţa achiziția de tehnologie IT în domenii precum e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media, TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură, e-Comerţ, inovare în TIC, Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.

oportunități de finanțare a afacerilor în lituania strategii de opțiune 60

Sprijinirea sectorului energetic — construirea de centrale electrice care utilizează surse de energie alternativă şi achiziţionarea de tehnologie pentru reducerea cantității de deşeuri sau reînnoirea sistemelor de încălzire.

Regenerare urbană — reabilitarea zonelor industriale abandonate, demolarea, refacerea gropilor ecologice existente, re construcţia de clădiri pentru cercetare, sedii de întreprinderi mici şi mijlocii, incusiv închirierea ulterioară pentru contrucția de facilități pentru petrecerea timpului liber şi desfășurarea activităților sportive.

oportunități de finanțare a afacerilor în lituania a apărut opțiunea

Ajutoarele de stat reprezintă: Sprijin financiar din partea statului român — prin intermediul mai multor scheme de asistenţă menite să susţină dezvoltarea regională, stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, prin co-finanțarea construirii sau reabilitării facilităților de producție sau servicii, achiziționarea de noi tehnologii pentru majoritatea domeniilor de activitate, cu excepţia anumitor sectoare precum: agricultura, pescuitul şi acvacultura, cărbunelui, siderurgia etc.

Serviciile noastre: Obiectivul Deloitte este să furnizeze servicii profesionale de consultanţă în domeniul aplicaţiilor de proiect pentru fondurile Uniunii Europene. Analiza oportunităților de finanțare; Verificarea eligibilităţii pentru finanţare europeană sau pentru ajutoare de stat; Servicii de consultanţă în domeniul finanţării publice; Pregătirea unor studii de fezabilitate şi a unor analize cost-beneficiu; Completarea aplicațiilor pentru finanțare nerambursabilă; Managementul finanțării proiectului; Seminarii şi cursuri de formare privind finațarea europeană și ajutoarele de stat.

oportunități de finanțare a afacerilor în lituania tranzacționarea corectă a opțiunilor binare

Evaluarea oportunităților privind fondurile europene Pe baza experienţei noastre în toate statele membre UE şi România, vă putem ajuta la identificarea tuturor oportunităţilor legate de fondurile europene. Vă vom ajuta să transformați ideile în proiecte și să definiți întinderea, scopul, programul şi condiţiile pentru acordarea potenţială a subvenţiilor europene.

oportunități de finanțare a afacerilor în lituania satoshi cu retragere instantanee

Proiecte de succes Vă putem oferi sprijin la completarea dosarului de cerere pentru fonduri europene, inclusiv servicii de consultanţă privind alegerea programului adecvat de subvenţii europene, justificarea, descrierea proiectului şi strângerea tuturor documentelor şi anexelor necesare dosarului de cerere.

Elaborăm studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu şi evaluări ale riscurilor aferente proiectelor europene. De asemenea, păstrăm legătura cu autorităţile şi ministerele relevante pentru opțiune de ofertă ne asigura că proiectele corespund cu priorităţile programelor de granturi.

oportunități de finanțare a afacerilor în lituania toate platformele pentru opțiuni binare

Managementul fondurilor Deloitte oferă consultanță beneficiarilor cu privire la realizarea managementului proiectelor, preîntâmpinând, în același timp, riscul apariției neregulilor sau al pierderii finanțărilor acordate.

Serviciile noastre includ asistenţă în managementul de proiect în general, publicitate, management financiar, achiziţii publice, formare, control şi alte componente relevante.

Implementare; Evaluare şi Audit.