Anleihen - Traducere în română - exemple în germană | Reverso Context

Opțiunea de indexare a obligațiunilor

Şcoala investitorului

Ultima actualizare: Nov 27, Scris de Conspecte Team Accesări: 11, Caracteristici ale obligaţiunilor Obligaţiunea este un înscris care certifică deţinătorului său calitatea de creditor. Ea reprezintă un titlu de creanţă negociabil.

metatrader python 3

Sunt titluri reprezentative ale unei creanţe asupra emitentului care poate fi opțiunea de indexare a obligațiunilor, un organism public sau o societate comercială.

Dau deţinătorului dreptul de încasare a unei dobânzi şi vor fi răscumpărate la scadenţă de către emitent, investitorul recuperându-şi capitalul avansat în schimbul obligaţiunilor.

opțiuni binare optontme

Pentru emitent obligaţiunile reprezintă un instrument de mobilizare a capitalului de împrumut. În calitate de emitenţi statul şi colectivităţile locale sau agenţii economici procură în acest mod resurse financiare, renunţând astfel la creditul tradiţional.

Investitorii în astfel de titluri pot fi persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate care deţin capitaluri băneşti.

strategie de tranzacționare a știrilor cu opțiuni binare

Obligaţiunile pot fi: garantate cu anumite active şi sunt caracterizate de un înalt grad de protecţie în cazul în care societatea nu îşi efectuează plăţile; negarantate caz în care reprezintă împrumuturi pe termen lung şi sunt emise de către societăţi fără nici o garanţie specifică. Emisiunea lor se bazează pe încrederea de care se bucură societatea emitentă; nominative ce au înscris numele deţinătorului şi se prezintă sub forme unui certificat nominativ, dând posibilitatea la operaţiuni de transfer în registrul emitentului, în cazul unei schimbări a dreptului de creanţă; la purtător ce sunt confecţionate şi imprimate după norme stricte, având cupoane detaşabile; de tezaur, sunt titluri emise de stat, de cum se produce bitcoin publică de stat.

Sunt purtătoare de dobânzi, prin al căror plasament mobilizează importante active monetare disponibile necesare acoperirii cheltuielilor bugetare curente.

  • Care este rolul obligațiunilor?
  • Care s- a ocupat de opțiunile binare
  • EUR-Lex - DC - RO
  • Anleihen - Traducere în română - exemple în germană | Reverso Context
  • Piete interne de obligatiuni - Tradeville
  • Nennwert für Anleihen und strukturierte Finanzprodukte; valoarea nominală pentru obligațiuni și produse financiare structurate; Bei Futures auf Anleihen wird dazu der Nominalbetrag der zugrunde liegenden Anleihe herangezogen.

Acestea asigură un nivel al dobânzii competitiv, diferenţiat în funcţie de durata împrumutului, fapt ce îl atrage pe deţinătorul de disponibilităţi. Principalele caracteristici ale obligaţiunilor sunt: este un instrument al investiţiei de capital; exprimă creanţa deţinătorului asupra ansamblului activelor emitentului; exprimă angajamentul unui debitor faţă de creditorul care pune la dispoziţie primului, fondurile sale.

Pe lângă obligaţiunile clasice întâlnim şi tipuri noi de obligaţiuni: obligaţiuni cu bonuri de subscriere care combină o obligaţiune clasică simplă cu un drept negociabil. Acest drept negociabil permite să se achiziţioneze ulterior, la un preţ fixat dinainte, acţiuni ale firmei emitente; obligaţiuni de participare în cadrul cărora rata dobânzii şi preţul de rambursare sunt fixate la un nivel minim în momentul emisiunii, dar acestea pot fi majorate în conformitate cu rezultatele financiare obţinute de debitor.

Tranzacţionare pe Bursa de Valori Cehia, UE şi SUA, investiţii, acţiuni, rate de schimb.

Deţinătorul obligaţiunii este protejat împotriva pierderii prin garantarea unui câştig minim; opțiunea de indexare a obligațiunilor convertibile în acţiuni.

Deţinătorul acestui tip de obligaţiune are dreptul ca, în cadrul unui termen fixat prin contractul de emisiune lunisă-şi exprime opţiunea de convertire a titlurilor în acţiuni. Această opţiune se materializează atunci când veniturile din dividende depăşesc dobânzile atribuite. Obligaţiunile convertibile comportă două tipuri de rată a dobânzii: o rată variabilă pe perioada ce se scurge din momentul emiterii obligaţiunii şi data începerii dreptului la convertire, la stabilirea căreia se ţine seama de faptul că deţinătorul are acest avantaj, fiind mai mică decât cea a pieţei; o rată egală cu dobânda pieţei practicată la obligaţiunile ce nu vor fi convertite în perioada de opţiune şi care, la expirarea acestei perioade, devin obligaţiuni clasice sau ordinare; Obligaţiuni indexateîn care emitentul îşi asumă obligaţia de a actualiza valoarea acestor titluri în funcţie de un indice, de comun acord cu investitorul.

Indexarea se aplică: asupra dobânzii; asupra preţului de rambursare; asupra ambelor elemente. Scopul indexării este acela de a asigura investitorului posibilitatea recuperării reale a capitalului investit şi implicit, realizarea unor venituri comparabile cu alte tipuri de plasament; Obligaţiuni cu dobândă variabilă.

rs pentru opțiuni binare

În acest caz emitentul modifică rata dobânzii pe durata existenţei obligaţiunii, pentru a asigura o fructificare a plasamentului în conformitate cu condiţiile pieţei; Obligaţiuni speciale cu cupon ce poate fi reinvestit de tip OSCAR. Acestea permit deţinătorului să aleagă între a primi cupon de dobândă în numerar sau a primi obligaţiuni identice cu cele iniţiale.

Termenul de rambursare este intervalul cuprins între momentul subscrierii şi cel al răscumpărării. Rata nominală a dobânzii, este acea rată care aplicată asupra valorii nominale, permite determinarea cuponului de dobândă. Cuponul de dobândă reprezintă fructificarea plasamentului în raport de valoarea nominală a obligaţiunii. Rata dobânzii la termen, este rata dobânzii fixate în momentul actual to, pentru un contract de împrumut a cărui execuţie va avea loc în viitor.

  • Motivare și condiții prealabile pentru obligațiunile de stabilitate[1] 1.
  • Opțiuni la un contract
  • Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Piete interne de obligatiuni Piete interne de obligatiuni 2.

Cursul rambursării. Dreptul la rambursare este garantat cu patrimoniul emitentului. Rambursarea se face cel puţin la valoarea nominală.

Convertible bond - Wikipedia

Împrumutul obligatar Împrumutul obligatar constituie modalitatea fundamentală de îndatorare a agenţilor economici pe opțiunea de indexare a obligațiunilor lung. El se distinge faţă de împrumutul clasic prin următoarele caracteristici: în cazul unui împrumut clasic, creditorul este unic, fiind vorba, în general de o bancă sau de un intermediar financiar specializat. Emisiunea de obligaţiuni reuneşte un mare număr de creditori.

Spre deosebire de împrumutul clasic, recuperarea investiţiei în obligaţiuni se poate efectua înainte de scadenţă, la preţul pieţei, ce diferă de preţul plătit în momentul plasării capitalului în obligaţiuni. Principalele elemente tehnice ale împrumutului obligatar sunt: suma împrumutată şi numărul obligaţiunilor opțiunea de indexare a obligațiunilor, emise, în funcţie de care se determină valoarea nominală; termenul de rambursare, ce corespunde duratei de viaţă a obligaţiunilor; preţul de emisiune care cuprinde costul operaţiunilor de emitere a titlurilor şi de plasare a lor; costul împrumuturilor, generat de obligaţiunile emitentului faţă de creditor cu privire la dobânda şi suma de rambursat; condiţiile rambursării datoriei, în funcţie de care se stabileşte planul de amortizare a împrumutului.

Randamentul plasamentului în obligaţiuni Un investitor care cumpără o obligaţiune, doreşte să cunoască rata de randament global ce va fi realizată în funcţie de preţul plătit. Pentru o obligaţiune cu cupon zero, a cărei valoare provine numai din rambursare la scadenţă, calculul este simplu. Rata de randament actuarial este rata la care investitorul îşi plasează fondurile P pentru care I se va rambursa o sumă egală cupeste n ani.

Valoarea unei obligaţiuni este valoarea actuală a încasărilor succesive sperate de deţinătorul ei. Aceste încasări sunt determinate de cuponul de dobândă şi de preţul de revânzare.

câștigând bani pe internet realizând site- uri de sarcini

Deci, rata de randament actuarial este rata de actualizare care egalizează suma plasamentului cu suma actualizată a veniturilor pe care le generează acel plasament.

Maturitatea unei obligaţiuni este media diferitelor durate la sfârşitul cărora sunt încasate cash-flow-rile. Maturitatea exprimă intervalul de timp în care se recuperează plasamentul prin intermediul rambursării împrumutului.

Piete interne de obligatiuni

În cazul unei obligaţiuni cu cupon zero, maturitatea este tocmai scadenţa finală, pentru că obligaţiunea nu dă naştere decât la un flux unic.

Pentru celelalte tipuri de obligaţiuni, maturitatea este media lunară a scadenţelor de rambursare.

Investiția în unitățile de fond

Durata unei obligaţiuni, reprezintă măsura maturităţii obligaţiunii. Durata reprezintă media scadenţelor fiecărui flux, ponderat cu ceea ce reprezintă fluxul respectiv în valoarea obligaţiunii: Durata permite măsurarea sensibilităţii obligaţiunii, adică riscul de rată a dobânzii. Riscul de rată a dobânzii pentru o obligaţiune cu dobândă fixă este, deci, proporţional cu durata sa.

52011DC0818

Sensibilitatea surprinde raportul invers proporţional dintre rata dobânzii şi cursul obligaţiunii. Sensibilitatea este cu atât mai mare, cu cât durata este mai mare. Share on.