Prețuri reale și prețuri ideale - Wikipedia

Modele de stabilire a prețurilor, 7 Top Structuri de prețuri pentru a vă ajuta să vă măriți profitul

Adesea, prețurile efective ale tranzacțiilor reale sunt combinate cu prețurile presupuse, în scopul calculării sau estimării prețurilor. De forumul forex formare, dacă statisticienii publică estimări de preț sintetizate despre economie în ansamblu, este posibil ca operatorii pieței să răspundă la aceste informații privind prețurile chiar modele de stabilire a prețurilor sunt departe de a fi exacte, dacă se bazează pe un număr foarte mare de presupuneri și dacă sunt revizuite ulterior.

De exemplu, publicarea de noi date referitoare la PIB are adesea un efect imediat asupra activității pieței de valori, în măsura în care este interpretată ca un indicator menit să determine venituri în creștere sau în scădere. Prețurile ideale sunt, de obicei, prețuri care s-ar stabili în comerț, dacă anumite condiții s-ar aplica sau nu. Numărul prețurilor ideale stabilite pentru calcule sau semnalare în lume depășește cu mult numărul prețurilor reale obținute.

Majoritatea bunurilor și serviciilor economice din societate, la un moment dat, sunt deținute sau utilizate, dar nu sunt tranzacționate; totuși, oamenii extrapolează constant prețurile care s-ar stabili dacă ar fi puse pe piețe sau dacă ar trebui să fie schimbate. Aceste informații referitoare la preț sunt esențiale în estimarea veniturilor posibile, a implicațiilor bugetare sau a cheltuielilor asociate cu o tranzacție.

În prezent, distincția cea modele de stabilire a prețurilor întâlnită apare în activitatea de audit.

În cadrul analizei deciziei de producţie am presupus că firma are drept obiectiv maximizarea profitului. Pentru marea majoritate a firmelor, acesta este cazul.

În lucrările Grundrisse ale lui Marx a fost introdusă o distincție între prețurile reale sau existente și prețurile ideale. Prin urmare, când banii servesc ca o măsură de valoare, sunt utilizați doar ca bani imaginari sau ideali. Această situație a dat naștere celor mai incredibile teorii. Deși banii, care servesc drept măsura de valoare, sunt doar bani ideali, prețul depinde în totalitate de esența concretă care sunt banii. Acest lucru nu este cum să tranzacționați pe forex defect, ba, din contră, se adaptează perfect la forma prețului, la un mod de producție a cărui legi inerente se impun doar ca un mijloc de iregularitați, aparent fară legi, ce compensează unul pe celălalt.

Totuși, forma prețului nu este doar compatibilă cu posibilitatea unei incongruități între magnitudinea valorii și preț, cu alte cuvinte, între anteriorul și expresia sa în bani, dar ar putea de asemenea să ascundă o inconsistență calitativă, în așa fel încât prețul să înceteze complet să exprime valoarea, deși banii nu sunt nimic altceva decât forma valorii comodităților.

Milioane de lucrători sunt specializați profesional în astfel de activități, fie ca funcționari, comercianți, cumpărători, vânzători, contabili, consilieri financiari, lucrători ai băncii sau economiști etc.

Dacă respectiva lucrare nu este finalizată, informațiile despre prețuri nu ar mai fi disponibile, ceea ce ar determina ca procesul de tranzacționare să devină dificil sau imposibil de operat. Crearea informațiilor despre preț este un proces de modele de stabilire a prețurilor - producția sa valorează bani, pentru că este vitală în domeniul comerțului și fără ea nu ar putea avea loc circulația bunurilor și serviciilor.

Prin urmare, informațiile despre preț pot fi cumpărate și vândute ca produs. Dar procesul de producție al prețurilor în sine este adesea ascuns vederii și este aproape neobservabil. În concluzie, oamenii preiau de multe ori existența informațiilor despre prețuri ca venind de la sine, și evident, nu merită nici măcar o investigație suplimentară.

modele de stabilire a prețurilor forex 10 strategie pip

Nici o singură zi nu trece fără să înveți, să faci și să îl iei. Cu toate acestea, în pofida prezenței sale răspândite în jurul nostru, nu știm prea multe despre ele.

În cea mai mare parte a istoriei economiei, teoreticienii economiști nu s-au preocupat în principal de explicarea nivelurilor existente și reale ale prețurilor. În schimb, teoretizarea lor erau legate de prețurile teoretice ideale. Simon Clarke explică astfel: Marginaliștii nu erau mai preocupați de determinarea prețurilor curente ce existau pe piață decât erau economiștii clasici. Toți inovatorii au subliniat caracterul abstract al teoriei economice pure, în care intervenția șansei si incertitudinii, a instituțiilor istorice specifice sau intervențiilor politice ar putea fi toate ignorate si considerația lor amânată, pentru a subordona studiile empirice si politicile.

Teoria pură nu s-a preocupat cu determinarea prețurilor curente ci cu determinarea lor într-o lume ideală a cunoștinței perfecte, a previziunii perfecte, a competiției perfecte și a raționalitații pure. Este modele de stabilire a prețurilor acestei lumi ideale ca lumea reală, și reformele propuse în lumea reală, să treabuiască să fie măsurate. Întrebările care au dat naștere unei cereri pentru o teorie pură modele de stabilire a prețurilor prețului au fost cele despre prețurile propriu-zise ale comodităților.

Jevons, de exemplu, a fost în special preocupat cu problema deficitului în special cu deficitul de cărbune și cu rolul prețului in alocarea resurselor. Problema pe care a pus-o a fost aceea de a determina ce prețuri ar atinge alocarea optimă a resurselor.

Soluțiile care au fost găsite ar putea servi apoi ca bază pentru prescripțiile de politici despre rolul propriu-zis al intervenției statului în formarea prețurilor pentru a obține o astfel de alocare.

  • Prețuri reale și prețuri ideale - Wikipedia
  • Cea mai puternică strategie de opțiuni binare

Acesta este un preț pe care l-ar avea teoretic un tip de produs sau bun, dacă oferta și cererea ar fi echilibrate. Acest preț nu există în operațiunile de tranzacționare efective decât în cazuri speciale și rare; este doar un nivel de preț ideal sau teoretic care în cel mai bun caz este aproximat doar în lumea reală. În practica contabilă, prețurile ideale sunt utilizate tot timpul. De exemplu, atunci când contabilii trebuie să evalueze activele de stocuri sau un set de tranzacții dintr-un interval de timp în scopuri fiscale, comerciale sau de auditaceștia aplică reguli și criterii pentru a ajunge la un preț care reflectă costul sau valoarea de piață a stocului sau fluxului de tranzacții.

Prețuri reale și prețuri ideale

În materie de salarizare și de plasare, aceștia aplică anumite reguli de incluziune și excludere pentru a obține rezultatul dorit. Dar evaluarea obținută în urma unei proceduri standard este în realitate doar ipotetică, deoarece reprezintă un preț pe care activele sau fluxurile l-ar avea dacă ar fi tranzacționate sau schimbate în condiții asumate stilizate sau standardizate sau dacă ar fi înlocuite la un moment dat.

În principiu, acestea nu trebuie să se refere la oricare fluxuri tranzacționale, reprezentând doar o imputare. Cu toate acestea, prețul ideal obținut poate influența totodată o multitudine de tranzacții bazate pe acesta, în măsura în care oferă informații și o evaluare a modului în care se crede că evoluează un proces de piață aferent. Prețurile ideale sunt adesea utilizate în negocierile de prețuri, licitație, estimarea prețurilor și asigurare. Acestea sunt prețurile calculate pentru bunurile care sunt tranzacționate sau compensațiile care ar fi acordate dacă se aplică anumite condiții.

Ofertele de afaceri pot deveni foarte complexe și pot implica numeroase presupuneri de preț. De exemplu, contractul poate stipula, în cazul în care apare o tendință medie a prețurilor, o anumită sumă de bani ce va fi plătită. Astfel, suma reală de bani care se va achita poate fi condiționată de o varietate de estimări de forex curse ruble. Prețurile reale și potențiale[ modificare modificare sursă ] Atunci când mărfurile sunt produse pentru vânzare, acestora li se calculează prețurile, însă aceste prețuri sunt, în primă fază, doar prețuri potențiale.

S-ar putea să nu existe certitudinea că se va obține cu exactitate suma de bani, calculată pe baza modele de stabilire a prețurilor prețuri atunci când sunt vândute efectiv sau dacă vor fi vândute. În retrospectivă, valoarea finală a unui produs, a unei activități sau a unui activ se poate dovedi a fi mai mare sau mai mică decât se preconizase anterior, deoarece din diferite motive prețurile și cererea s-au schimbat între timp.

Astfel, negocierile de preț, circumstanțele de tranzacționare și factorul de timp pot modifica prețurile reale în raport cu prețurile stabilite inițial, iar dacă apare inflația prețurilor există în plus, o diferență între prețurile nominale și prețul ajustat de inflație.

Prețul unei acțiuni sau al unei garanții în contul datoriei, exprimat într-o monedă dată, poate fi extrem de variabil, iar randamentele variabile ale acestora pot revaloriza sau devaloriza prețurile activelor conexe. Prețul de vânzare poate fi modificat și prin diferența de timp între momentul achiziționării și cel al achitării.

De exemplu, cineva poate opta să modele de stabilire a prețurilor un produs pe credit și să plătească dobândă în plus față de prețul cerut pentru produs. Dobânda percepută poate varia în intervalul în care bunul achiziționat este achitat. Dar prețul se mai poate modifica din cauza inflației prețurilor sau pentru că este renegociat.

Dacă nu este posibil să achitați ceva în intervalul de timp prevăzut anterior, acest lucru poate modifica și prețurile. Mike Beggs explică de ce instrumentele de credit complică diferențierea dintre prețurile reale și cele ideale Acest lucru este incontestabil: relațiile de credit transformă schimbul astfel încât plățile să nu coincidă cu tranzacțiile, iar relațiile reciproce ar putea însemna că unele solduri ale datoriilor nu trebuie să fie vreodată compensate prin plata monetară.

În schimb, acest lucru estompează distincția între banii efectivi respectiv numerar și banii ideali sau între prețurile reale și cele ideale. Un preț poate fi calculat pentru fiecare dintre aceste evaluări, în funcție de scopul propus. Adesea scopul este presupus a fi de la sine înțeles, fiind legat de o tranzacție specifică și, astfel, ceea ce este reprezentat de prețul unui buneste luat ca atare. Însă un obiect sau o activitate poate fi evaluatîn realitate, în mai multe moduri în funcție de ce evaluare este relevantă sau de ce preț este negociat.

În activitățile bancare moderne există efectiv sute de convenții suplimentare, utilizate pentru a valorifica activele într-o varietate de condiții. Utilizarea prețurilor ideale pentru contabilitate, estimare și teoretizare a devenit atât de familiară și de înrădăcinată în societatea modernă, încât acestea sunt deseori confundate cu prețurile reale tranzacționate în comerț.

Conceptul de preț este adesea folosit într-un sens foarte larg pentru a face referire la tot felul de posibilități tranzacționale. Aceasta poate duce la erori teoretice. Acest sens liber înseamnă că se pierde distincția dintre prețurile reale și prețurile ideale. Acest lucru definește conceptul de preț drept orice fel de evaluare comercială pe care modele de stabilire a prețurilor interesează să o realizăm. Poate fi dificilchiar și pentru un economist, să își dea seama ce presupune în realitate un preț, iar informațiile despre preț pot fi înșelătoare.

modele de stabilire a prețurilor opțiuni binare realitate sau mit

Prețurile ideale sunt de obicei prețurile care se aplica în rata monero la bitcoin, dacă se aplică anumite condiții presupuse sau este posibil ca acestea să nu fie.

Prin urmare, prețurile ideale nu sunt de obicei observabile, ci în schimb concluzii de la elementele observabile. Tranzacțiile sunt înregistrate în conturi, informațiile contabile sunt acumulate pentru a calcula datele de preț, iar aceste date sunt la rândul lor utilizate pentru a estima tendințele prețurilor. În acest proces, se realizează o trecere de la valori de preț observabile la valori estimate de preț. În cel mai bun modele de stabilire a prețurilor, se poate spune că valorile prețurilor estimate se bazează pe valorile prețurilor observate, dar relația dintre ele poate fi destul de slabă, deoarece se pot introduce ipoteze de evaluare specifice, astfel încât, procedura de calcul să depășească cu mult simpla adunare aritmetică.

Este posibil ca prețurile pur teoretice ce sunt utilizate în scopuri analitice să nu aibă corelație în lumea reală, sau în modul în care acestea se raportează exact la lumea reală. Cunoașterea prețurilor poate avea ca efect influențarea oportunităților de comercializare, ceea ce la rândul său schimbă cunoașterea prețurilor.

În consecință, aceste cunoștințe sunt adesea păstrate confidențiale sau constituie un secret comercial a se vedea, de asemenea, securitatea informațiilor și aspectele sociologice ale secretului. Prin urmare, un sistem de prețuri nu este întotdeauna transparent, cu excepția disputelor privind modul în care este calculat, estimat sau obținut un preț.

Sunt prețurile exacte? Acest lucru pare să facă contabilitatea și economia, științe exacte. Dar în lumea reală, prețurile se pot schimba rapid, din cauza nenumăratelor condiții și este posibil ca modele de stabilire a prețurilor să fie estimate aproximativ doar în scopuri bugetare sau contractuale. La adăugarea lor se ia o decizie cu privire la semnificația tranzacțiilor implicate, iar limitele sunt definite pentru locul unde acestea încep și se termină.

În consecință, în calculul cantităților de preț se aplică de regulă principii de evaluare, indiferent dacă acest lucru este explicit sau nu. Și, de obicei, această teorie a valorilor se referă la prețuri care s-ar aplica în anumite condiții stabilite teoreticecare se deplasează între prețurile reale și prețurile ideale.

Însă acest lucru se bazează pe problema calitativă conform căreia multe prețuri diferite pot fi calculate pentru același bun, pentru tot felul de scopuri diferite, folosind ipoteze de evaluare diferite sau condiții de tranzacționare. Ideea lui Bachelier presupune deja că avem un mod standard de a evalua prețurile. Având în vedere acest standard se pot efectua apoi tot felul de operații matematice la distribuțiile de preț.

Cu toate acestea, bunurile comercializabile pot fi, de asemenea, combinate și reambalate în moduri diferite, în cazul în care prețul de referință poate să nu fie pur și simplu crescător sau descrescător, ci se referă la un alt tip de tranzacție. Această problemă este binecunoscută statisticienilor oficiali și istoricilor economici, deoarece aceștia se confruntă cu problema bunurilor ale satoshi cum se obține prețul variații de prețuri urmăreasc schimbarea calitativă de-a lungul timpului, ceea ce ar necesita ajustări ale sistemelor de clasificare utilizate pentru a oferi măsuri standard.

Un exemplu bun în acest sens este regimul indicelui prețurilor de consum, care este revizuit sistem de opțiuni binare genius. Dar în perioadele de schimbare socială rapidă, problema conceperii unei măsuri standard poate fi mult mai răspândită.

Matematicianul John Allen Paulos a afirmat că: Un citat binecunoscut aparținând lui Einstein [17] afirmă că "Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat.

Problema nu constă în statistici modele de stabilire a prețurilor în ceea ce facem înainte și după ce le estimăm. În primul rând, numărăm dacă putem, dar numărarea depinde preponderent de premisele anterioare despre clasificare. În al doilea rând, după ce am adunat câteva numere referitoare la un fenomen, trebuie sa le asamblăm, în mod rezonabil, într-un tip de recomandare sau o ierarhizare. Acest lucru nu este ușor.

Cu toate acestea, se poate ca mai multe rezultate să fie posibile sau prezența prejudecăților în interpretarea informațiilor despre prețuri, să facă o diferență cantitativă semnificativă față de rezultat. Micile discrepanțe nu ar conta în mod normal, atât de mult în tranzacțiile individuale, dar dacă se adaugă un număr foarte mare de tranzacții denaturarea ar putea reprezenta un venit substanțial pentru cineva. De exemplu, pe 27 iunieBarclays Bank a fost amendată cu de milioane USD de Commodity Futures Trading Commission, de milioane de dolari de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite și 59,5 milioane de lire sterline de Autoritatea pentru servicii financiare în încercarea de manipulare a cursurilor Libor și Euribor a se vedea Scandal Libor.

Consiliul pentru standardele financiare de contabilitate [19] face foarte înțeles faptul că măsurile contabile pentru informațiile despre prețuri pot să nu fie exacte sau foarte precise și că acestea nu pot fi complet verificate sau neapărat decisive. Ele pot fi doar o aproximare sau o estimare a unei stări de fapt. Un total al prețurilor poate fi format dintr-un număr foarte mare de tranzacții și prețuri, care nu pot fi toate verificate individual și a căror valoare monetară poate implica o anumită masură de interpretare.

De exemplu, un preț poate fi stabilit, dar este posibil să nu știm cu siguranță dacă un bun sau un activ a fost tranzacționat la acest modele de stabilire a prețurilor sau cât de exact a fost diferit prețul real plătit față de prețul stabilit. Cu toate acestea, Bitcoin ethereum litecoin diferență de administrație susține că, în anumite limite acceptabile de eroare, acest lucru nu este o problemă, atât timp cât avem în vedere scopul practic al măsurilor: În concluzie, caracterul de verificare [în contabilitatea financiară] înseamnă că practic aceleași măsuri obțin aceeași măsură.

Este în primul rând un mijloc de încercare de a face față problemelor de măsurare care rezultă din nesiguranța ce înconjoară măsurile de contabilitate și este mai de succes în a face față unor probleme de măsurare decât alții.

Verificarea informațiilor de contabilitate nu garantează ca informațiile să aibă un grad mare de fidelitate reprezentativă, și o măsură cu un grad mare de modele de stabilire a prețurilor nu e neapărat relevantă deciziei pentru care e destinată să fie utilă.

În mod necesar, planificatorii centrali trebuiau să se implice în contabilizarea prețurilor și trebuiau să utilizeze informații referitoare la prețuri, însă volumul și complexitatea tranzacțiilor erau atât de mari, încât planificarea centrală a economiei reale nu era de cele mai multe ori fezabilă în practică; deseori, autoritatea de stat nu putea aplica condițiile de acces la resurse doar cu ajutorul unor politici extinse.

modele de stabilire a prețurilor cum pot face bani rapid

O problemă suplimentară a fost aceea că o mare parte din informațiile despre preț erau de fapt false sau inexacte, deoarece operatorii economici nu aveau niciun interes să furnizeze informații valide, întrucât prețul nominal al mărfurilor nu reflecta valoarea lor sau mărfurile și-au schimbat neoficial proprietarii în moduri care ar putea să nu fie înregistrate și cunoscute oficial.

Efectul a fost că informațiile contabile calculate erau adesea un amestec de realitate și ficțiune. Probleme de stabilire a prețurilor[ modificare modificare sursă ] Economiile de piață se confruntă adesea cu probleme similare, în sensul că informațiile privind prețurile comerciale sunt în practică, incomplete, false, denaturate sau inexacte. Acest lucru nu este neapărat din cauză că părțile comerciale intenționează să înșele - în general, înșelăciunea este dăunătoare pentru reputațiile de afaceri, cel puțin pe termen lung [22] - ci pur și simplu pentru că este imposibil din punct de vedere tehnic să furnizeze informații despre prețuri exacte.

Estimările oficiale ale prețurilor pot fi inexacte, se pot baza pe ipoteze de evaluare îndoielnice contrare realității sau nu pot fi verificate în detaliu, printre altele, deoarece se bazează pe tehnici de sondaj de probă sau informații parțiale și ocazionale. Estimările oficiale ale prețurilor de afaceri nu sunt întotdeauna clare; pot fi înșelătoare, subestimate, pot exagera situația reală sau pot prezenta o imagine deformată a tranzacțiilor și valorilor.

LIVE 44 ( la suite) - Etudes Belgique : Equivalence, admission, Carte séjour, TLS (la suite)

Aceasta a inclus o subestimare a unității de risc și o subevaluare a valorii riscului pentru care operatorii financiari și-au asumat răspunderea. Evaluarea riscurilor este, în esență, un proces anevoios, deoarece se bazează pe presupuneri despre necunoscute, înainte de evenimente reale, iar aceste necunoscute pot include factori care nu au fost anticipați sau incluși în modelele matematice.

Descoperirea prețurilor și asimetria informațiilor[ modificare modificare sursă ] Comentând problemele referitoare la informațiile asociate prețurilor, Randall S. Kroszner, guvernator al Băncii Rezervei Federale a Statelor Unite, susține că: Atunci când un produs nu este bine definit, ar trebui să existe o cerere ridicată de informații pe piață pentru a facilita descoperirea prețurilor. Acest preț determinat de piață va fi, desigur, supus unor ajustări pe măsură ce informațiile noi devin disponibile, preferințele evoluează, așteptările sunt revizuite, iar costurile de producție se schimbă.

Pentru ca acest proces să funcționeze cât mai eficient, participanții la piață trebuie să utilizeze informații relevante pentru a pune în valoare produsul respectiv. Desigur, căutarea și utilizarea surselor de informații relevante - precum și determinarea informațiilor edificatoare - are propriile costuri.

7 Top Structuri de prețuri pentru a vă ajuta să vă măriți profitul

Pentru a sublinia ultimul punct, cu instrumente [financiare] noi, este posibil să nu fie suficient explicat care sunt informațiile necesare pentru descoperirea prețurilor - adică este posibil ca unii participanți la piață să nu știe ceea ce nu le-a fost explicat și, prin urmare, să abandoneze stadiul de colectare a informațiilor în faza incipientă, purtând în mod involuntar riscurile și costurile informațiilor incomplete.

Însă, din cauza informațiilor insuficiente, acest preț nu poate fi atins niciodată; oferta și cererea se pot adapta doar la întâmplare, utilizând informații necorespunzătoare. Prin urmare, administratorii de fonduri nu mai pot evalua cu certitudine valoarea anumitor active în fonduri mutuale, fonduri speculative și alte instrumente de investiții.

modele de stabilire a prețurilor cea mai corectă strategie pentru opțiunile binare

Este posibil ca riscurile și purtătorii de risc să nu fie pe deplin identificați. În acest context, enciclopedia Stanford of Philosophy afirmă: Atunci când există un risc, trebuie să existe ceva necunoscut sau care are un rezultat necunoscut.