Verificați disponibilitatea

Disponibilitatea unei opțiuni

Conținutul

  disponibilitatea unei opțiuni

  VIII, punctul Se vor putea face menţiuni care să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerţului său. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandită. I, punctul 1.

  disponibilitatea unei opțiuni

  Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea. Dacă în cuprinsul firmei se include şi numele unei persoane fizice, este necesar acordul expres al acesteia sau, după caz, al succesorilor săi.

  Prin excepţie, firma respectivă este disponibilă pentru persoana juridică ce disponibilitatea unei opțiuni schimbat denumirea, revenind la denumirea anterioară pe care şi-a rezervat-o în acest sens. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia, cu achitarea taxelor şi tarifelor corespunzătoare.

  disponibilitatea unei opțiuni

  HG nr. La anumiti paşi se poate reveni ulterior din pagina Vizualizare cereriatunci când se accesează cererea folosind opţiunea « Modifică ».

  disponibilitatea unei opțiuni