Declaratia unica

Diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu. Telemunca, definire și reglementare

Totul despre gazele româneşti din Marea Neagră. Câte zăcăminte avem şi Încă de la începutul anului trecut organismele internaţionale au îndemnat guvernele din întreaga lume să adopte restricţii şi măsuri de evitare a răspândirii noului coronavirus care au inclus, cu prioritate, instruirea forţei de muncă să rămână acasă şi să continue prestarea activităţii de la distanţă.

Munca la domiciliu (work from home)

Şi în România numărul persoanelor care lucrează de la distanţă a crescut treptat de-a lungul anilor, însă pandemia a accelerat cu adevărat adoptarea acestei modalităţi alternative de prestare a muncii de către organizaţii, fie că este vorba despre cele mai oneste recenzii ale robotilor binari, fie despre munca de la domiciliu.

Deosebiri şi asemănări În esenţă, deosebirile şi asemănările fundamentale dintre cele două modalităţi de organizare a muncii de la distanţă constau în: 1.

Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează. Ca regulă, activitățile salariatului în îndeplinirea sarcinilor de serviciu se desfășoară la sediul sau punctul de lucru al angajatorului. Totuși, în contextul răspândirii tot mai acerbe a virusului Covid pe teritoriul României, pentru asigurarea unui echilibru între protejarea stării de sănătate și diminuarea impactului economic și social, angajatorii și salariații pot conveni, acolo unde este posibil, prestarea muncii de către angajat la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Reglementarea privind munca la domiciliu din Codul muncii are caracter general, ea venind în completarea regulilor speciale privind telemunca. Particularitatea telemuncii constă în faptul că activitatea se realizează prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor echipamente precum smartphone-uri, tablete, laptopuri şi computereîn timp ce munca la domiciliu nu presupune în mod obligatoriu accesul la aceste mijloace de telecomunicaţii.

Studiu comparativ: diferența între telemuncă și munca la domiciliu

Astfel, de fiecare dată când o activitate implică folosirea acestor echipamente, dacă ea este realizată cu periodicitate cel puţin o zi pe lună de la distanţă, vom fi în prezenţa telemuncii, iar nu a muncii de la domiciliu.

Munca la domiciliu s-a aplicat, în mod tradiţional, unor meserii care implicau folosirea anumitor materiale şi materii prime pentru pregătirea unor produse finite, precum diverse mestesuguri, confecţii.

Astfel, aceasta este definita ca fiind forma de organizare a muncii in care o activitate care ar putea fi efectuata cel putin o zi pe luna in alt loc decat locul de munca organizat de angajator sediul social sau punctul de lucru si se realizeaza de catre un salariat de la distanta de aceasta locatie, in mod regulat si voluntar, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor. Activitatea se desfasoara in baza unui contract individual de munca sau al unui act aditional la acesta. Persoanele care isi desfasoara activitatea potrivit acestor conditii se numesc telesalariati. Munca la domiciliu, pe de alta parte, este prevazuta in Codul Muncii inca de la publicarea acestuia si este o alta forma a muncii la distanta.

Locul de prestare a activităţii. Munca la domiciliu presupune prestarea atribuţiilor specifice unei funcţii de la domiciliul salariatului, în schimb, opțiuni este legal este definită ca modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat, din alt loc de muncă decât cel organizat de angajator reglementarea fiind deci mult mai permisivă ; 3.

Programul de lucru.

diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu

Salariatul care prestează munca la domiciliu îşi organizează singur programul de lucru, în vreme ce programul de lucru al telesalariatului va fi stabilit de comun acord cu angajatorul.

Modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă se va stabili prin acord comun cu salariaţii, în ambele cazuri. Verificarea modului de prestare a activităţii de către angajat de la distanţă este posibilă în ambele forme, însă trebuie reglementate contractual.

În ambele situaţii angajatorii trebuie să precizeze expres, în scris, că salariatul lucrează la domiciliu sau, după caz, în regim de telemuncă.

Diferenta dintre munca la domiciliu si telemunca

Egalitate de tratament. Alegerea unei forme de lucru de la distanţă nu trebuie să afecteze drepturile angajaţilor, aceştia urmând a fi trataţi la fel ca ceilalţi salariaţi ai angajatorului inclusiv acelaşi număr de zile de concediu anual. Fireşte, acele beneficii care se acordă unilateral în considerarea prezentării la locul de muncă e. Diferentele dintre telemuncă şi munca la domiciliu Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

  1. Salariații îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.
  2. Se interzic terasele din fața clădirilor istorice deteriorate în Centrul Vechi Cum, nu înseamnă același lucru?
  3. Care ar fi beneficiile si care ar fi dezavantajele unei astfel de munci si cum am putea sa ne adaptam unui program de munca neregulat?
  4. Telemunca sau munca la domiciliu. Avantaje şi dezavantaje. Diferenţe şi asemănări | pieseautocris.ro
  5. Telemunca vs.
  6. Diferenta dintre munca la domiciliu si telemunca - Recrutare Si Selectie
  7. Ему стоило бы предвидеть, что в один прекрасный день Олвин познакомится с Шутом -- со всеми непредсказуемыми последствиями этого знакомства.
  8. Вам ведь не хочется, чтобы ваши друзья волновались, а чем дольше вы у нас пробудете, тем труднее для нас будет сделать соответствующие поправки.

Pe de altă parte, munca la domiciliu, reglementată de Codul Muncii cu mult înainte de telemuncă, reprezintă îndeplinirea, de către salariaţi, doar de la domiciliul lor, a atribuţiilor specifice funcţiei pe care o deţin. Totuşi, aşa cum arătam, în ciuda utilizării telemuncii la scară largă, nu au fost aduse clarificări cu privire la distincţiile între aceasta şi munca la domiciliu — pentru acele cazuri în care munca se prestează de la domiciliul sau reşedinţa salariaţilor.

Aşadar, cum putem decide ce clauze să introducem în contractele individuale de muncă sau în actele adiţionale la acestea?

Telemunca vs. Prin urmare, nu este de mirare că au avut loc schimbări și în organizarea activității de la birou sau în acordarea beneficiilor extrasalariale. De exemplu, munca la domiciliu sau telemunca a devenit nu doar un avantaj căutat de angajați, ci și o necesitate pentru siguranța întregii echipe. Dacă și tu ai optat sau te gândești să optezi în viitorul apropiat pentru acest mod de lucru, este necesar să cunoști principalele aspecte juridice și fiscale ale muncii la distanță, astfel încât să poți lua cea mai bună decizie pentru compania ta.

Considerăm, inclusiv pentru o eventuală reglementare ulterioară, că ar trebui să ne uităm atunci când avem de ales între munca la domiciliu şi telemuncă, la: i care sunt instrumentele, echipamentele necesare salariatului pentru a-şi desfăşura atribuţiile aferente postului ocupat sau pe care urmează să-l ocupe, respectiv la ii periodicitatea cu care se desfăşoară activitatea în afara locului de muncă organizat de angajator.

Prin urmare, dacă pentru desfăşurarea activităţii salariatul utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, iar activitatea se desfăşoară cel puţin o zi pe lună în alte locuri de diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu decât cele organizate de angajator, apreciem că varianta cea mai prudentă constă în aplicarea regulilor privind telemunca.

Munca la domiciliu și telemunca. Aspecte practice și legale

Avantajele si dezavantajele telemuncii, respectiv muncii la domiciliu Încă de la început, trebuie menţionat că alegerea între cele două noţiuni nu se poate face prin raportare la avantajele, respectiv dezavantajele pe care le prezintă fiecare din ele, ci în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare salariat în parte. Or, în cazul telemuncii, câtă vreme locul desfăşurării activităţii este menţionat în contractul individual de muncă sau în actul adiţional la contractul individual de muncă, flexibilitatea de care se bucură un telesalariat este mai mare, nefiind constrâns strict de domiciliul său.

diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu

Totodată, dacă ne referim la bunurile necesare desfăşurării activităţii, există o diferenţă importantă. În cazul muncii la domiciliu, potrivit prevederilor limitative din Codul Muncii, bunurile necesare salariatului pentru desfăşurarea activităţii aparţin angajatorului spre exemplu materia primă.

Post navigation

În cazul telemuncii, legea prevede acum în mod expres posibilitatea părţilor de a conveni printr-un acord scris utilizarea mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proprii ale telesalariatului laptop, tabletă, telefon etc.

Cât priveşte capitalul uman, în cazul ambelor noţiuni regăsim acelaşi posibil efect de izolare a salariaţilor — lipsa lucrului în cadrul unei colectivităţi cum este în cazul deplasării fizice la locul de muncă organizat de angajator poate duce, în timp, la izolarea salariaţilor.

diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu

În cazul telemuncii, legiuitorul a impus în mod expres în sarcina angajatorilor considerarea acestui risc de izolare şi luarea unor măsuri pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi să îi asigure acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat. În orice caz, reglementarea telemuncii este mult mai detaliată prin comparaţie cu cea a muncii la domiciliu. Desigur, diferenţierea clară, prin norme legale exprese, ar fi binevenită, pentru a înlătura orice dubiu generat angajatorilor atunci când trebuie să aleagă ce aplică în fiecare caz în parte.

Precizări suplimentare În plus, sunt necesare câteva precizări referitoare la telemuncă, în mod particular, având în vedere consecinţele multiple pe care le constatăm în practică şi care poate nu sunt atât de evidente la o analiză preliminară a ceea ce presupune telemunca în această perioadă a pandemiei. Aceste două dimensiuni sunt aplicabile inclusiv separat de contextul epidemiologic. Însă este evident că acestea au fost generate de pandemie, care a produs o schimbare de paradigmă bruscă.

Deosebiri şi asemănări

În ceea ce priveşte prima dimensiune, există o serie de provocări inerente legate de modul în care îşi regândesc angajatorii organizaţia indiferent de numărul salariaţilor diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu contextul în care telemunca deveni realitate pe termen nedefinit.

În primul rând trebuie făcută o analiză a situaţiei curente, unde se află organizaţia respectivă, ce măsuri a implementat şi în ce mod, precum şi care sunt planurile sale de viitor. Aici pot apărea anumite întrebări. Este nevoie să schimbe politica de beneficii? Cum vor arăta, concret, relaţiile de muncă în viitor, în cadrul organizaţiei?

Pentru a implementa noua realitate, este nevoie de anumite formalităţi ce trebuie respectate? Însă trebuie analizat dacă nu cumva există anumite variabile ce ar trebui luate în considerare, cum ar fi durata pe care se află salariatul pe teritoriul altui stat sau eventuale obligaţii de înregistrare şi raportare în statul respectiv.

diferențele dintre munca la telelucra și munca la domiciliu

În plus, este posibil ca, raportat la fiecare situaţie în parte, să fie necesar a se reanaliza dacă legislaţia română mai rămâne aplicabilă relaţiei de muncă. Telemunca - variantă a muncii la domiciliu Telemunca este deci privită ca o varietate a muncii la domiciliu, o formă atipică de lucru la distanţă, care permite însă mai multă flexibilitate pentru stabilirea locului de prestare a activităţii pentru salariaţi.

A apărut telemunca, munca făcută de acasă

În practică, angajatorii lasă de multe ori la alegerea telesalariaţilor schimbarea locului muncii din timp în timp, cu condiţia ca acesta să respecte o serie de cerinţe minime în materia de sănătate şi securitate în muncă. Având în vedere beneficiile multiple aduse de lucrul la distanţă, foarte mulţi angajatori au demarat deja analize aprofundate privind fezabilitatea prelungirii regimului de telemuncă, urmărind tranziţia la scară largă cât mai multe funcţiuni şi tipuri de activităţi şi pe termen lung.

În egală măsură, aceste facilităţi sunt esenţiale pentru asigurarea unui echilibru între viaţa profesională şi cea privată pentru angajaţi, aşa încât ne aşteptăm ca procentul de salariaţi care lucrează în telemuncă să se menţină sau chiar să crească şi post-pandemie. Amenzi de până la Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: citeste totul despre:.